Tips voor planten, snoeien en bemesten van rozen

Het planten en verzorgen van rozen

Indien u direct tot het planten van de rozen overgaat is het verstandig de rozen voordien 2 uur in een emmer water te plaatsen. Is dit niet het geval dan kunt u de rozen opkuilen; u graaft een langwerpige kuil, waarin u de losgemaakte rozen uitspreidt en de wortels goed afdekt met aarde.

Plantinstructie:

- Wortels goed natmaken (zie boven)
- Plantafstand 40-50 cm
- Planten op de juiste diepte, d.w.z. de wortels  recht naar beneden.
- Plaats de roos in het plantgat, waarna u de aarde goed aandrukt. 
  Bij droogte water in het plantgat gieten.

Indien in het najaar geplant wordt, is het verstandig om de rozen 20 cm aan te aarden, d.w.z. aarde tegen de rozen opwerpen. Deze aarde in het voorjaar weer verwijderen.
Indien u in het voorjaar plant is het belangrijk dat u voldoende water geeft, omdat het in die periode vaak droog en schraal is.
Stamrozen worden zo diep geplant zoals ze op het tuincentrum opgekuild hebben staan.

Snoeien

Het snoeien vindt altijd in het voorjaar plaats, ongeveer half maart.

Struikrozen worden net boven het derde buitenoog van onderaf geteld gesnoeid; ca. 5 cm laten staan.

Stamrozen idem als struikrozen.

Treurstamrozen hoeven daarentegen niet gesnoeid te worden (alleen eventuele vormsnoei).

Klimrozen. Jonge gesteltakken aanbinden en de zijscheuten hierop terugsnoeien tot op 2 ogen. Gesteltakken en jonge takken aanbinden.

Botanische en heesterrozen hoeven in principe niet gesnoeid te worden. Ze bloeien op oud hout. Bij wilde rozen geen uitgebloeide bloemen verwijderen, omdat er anders geen bottels ontstaan.

In Nederland worden rozen over het algemeen vrij kort gesnoeid. Dit in tegenstelling tot in Engeland waar bijna niet gesnoeid wordt. Dit heeft echter tot gevolg dat rozen sneller verouderen en vatbaar zijn voor ziektes, met name Blackspot (bladvlekkenziekte).

Zaterdag 12 maart organiseren wij i.s.m. de rozenvereniging een snoeidemonstratie.
Aanvang  14.00 uur. Vanaf januari kunt u zich hiervoor opgeven.

Bemesten

In het najaar is het mogelijk om de rozen aan te heuvelen met afgewerkte stalmest. Indien u hierover niet de beschikking heeft dan kunt u ook gedroogde koemest hiervoor in de plaats nemen. Begin april mag er rozenmest gegeven worden, wat na de bloei herhaald mag worden. Na half juli mag er geen mest meer gegeven worden. Belangrijk is ook dat de rozen met name in de zomer voldoende water krijgen.
Tevens is het goed om een paar maal per jaar kalk (herfst) en kieseriet (=magnesium) (voorjaar) te strooien.

Ziektes

Meeldauw veroorzaakt een witte aanslag op het blad. Het is een schimmelziekte. Blackspot en sterroetdauw veroorzaken zwarte vlekken, waarna het blad afvalt en de rozen helemaal kaal worden. Ook dit zijn schimmelziektes. Om dit te voorkomen kan er gespoten worden. Zeer belangrijk is het weghouden van insecten. In de wondjes die insecten maken begint vaak de sterroetdauw. Hiervoor zijn diverse middelen verkrijgbaar.

 

Tuincentrum Lottum